Hiri jasangarriak, etorkizun oparoago baterako: 11. GJHa.

Gaur egun, munduko biztanleriaren erdia baino gehiago hiriguneetan bizi da, eta 2050erako kopurua handitzea aurreikusten da, %60ra iritsi arte. Hazkunde nabarmen hori dela-eta, funtsezkoa izango da hiri-planifikatzaileek neurriak har­tzea eta azpiegitura jasangarriak dituzten hiriak sortzea, ingurune seguruagoa eta bizigarriagoa eraikitzeko, ez soilik gaur egunera begira, baita hurrengo belaunaldien etorkizunerako ere.

Egia da hirien hedapenak aurrerapen sozial eta ekonomiko azkarra ahalbidetu duela, BPGren %60 inguru hirietan produzitzen baita. Hala ere, inbertsioa behar duten hainbat arazo ere badakartza, hala nola baliabide naturalen horniduraren eta sortutako hondakinen tratamenduaren kudeaketa egokia, gero eta gehiago hazten ari baitira.
Hiriek planetaren azaleraren %2 baino gutxiago hartzen badute ere, munduko energiaren % 78 kontsumitzen dute eta berotegi-efektuko gasen isurketen % 60 baino gehiago sortzen dute.
Horregatik, 11. GJHa oso garrantzitsua da planeta kontserbatzeko. Hiri jasangarriek zeregin garrantzitsua dute emisio globalen murrizketan. Garraio publiko iraunkorretik hiri-nekazaritzara bultzatzeko estrategiak ezartzea bultzatzen duten politikak gara­tzea funtsezkoa da herritarrak kontzientziatzeko eta gure ingurunearekiko portaera arduratsua eta errespetuzkoa izateko tresnak emateko, planetari laguntzeko. Arestian azaldutako arrazoi guztiengatik, 11. GJHak hiri eta komunitate jasangarriak lortu nahi ditu, herritar guztiek etxebizitza, oinarrizko zerbitzu eta garraiobide egokiak, eskuragarriak eta seguruak eskuratuz, bereziki kalteberatasun-egoeran dauden pertsonentzat, eta hirietan ingurumen-inpaktua, berdeguneak eta espazio publiko seguru eta inklusiboak murriztea, hirigintza jasangarria eta auzo marjinaletako baldintzak hobetzea sustatuz. Horrez gain, munduko kultura- eta natura-ondarea zaindu nahi da, hondamendi naturalek gizakien kokalekuetan eragindako inpaktuei aurre egin, eta hiri- eta landa-eremuen arteko lotura sendotu, biei mesede egingo dien garapena sortzeko.

Hiri jasangarriaren izendapena lortzeko, bost ezaugarri bete behar dira: