Kiroleko berdintasun planak

Boxeo, Saskibaloi, Kirol Egokitu, Txirrindularitza eta Arraun federazioek, ASFEDEBIrekin batera, Berdintasun Plana garatzen dute kirolean berdintasuna sustatzeko helburuarekin.

Kirola eraldatzeko prozesu zabalago baten funtsezko alderdi bat da. Kirol-erakundeetan berdintasun-planak prestatzeko beharra indartu egin da azken urteetan, eta horren alde aritzen dira Bizkaiko bost kirol-federazio: boxeoa, saskibaloia, kirol egokitua, txirrindularitza eta arrauna. Bost federazio horiek beren berdintasun-plana garatu dute ASFEDEBIrekin batera, eta, horrela, konpromisoa hartu dute gainerako federazioekin, bi urteko epean Bizkaiko federazio guztiek berdintasun-plana izan dezaten laguntzeko. Era berean, denbora-tarte horretan, federazioen egunerokoan berdintasun-planak ezartzeko prozesuaren jarraipen-programa bat garatuko da, federaziook kirolaren zerbitzurako benetako tresnak izan daitezen.


Kiroleko berdintasuna elkarrekin lan eginez lor daitekeen helburua da. Ekimen hau aurreko legealdian garatutako EMAKI (Emakumea eta Kirola) Foroan zehaztutako ondorioak aztertu ondoren abiatu da. Bertan, emakume kirolariek parte hartu zuten, eta kirol federatuan benetako berdintasuna lortzeko garatu behar diren jarduera-ildo nagusiak ezarri ziren. Leixuri Arrizabalagak, Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuak, nabarmendu du genero-berdintasuna garrantzitsua dela kirolean. Arrizabalagak azken urteetan kirolean genero-berdintasunaren sustapenean egindako aurrerapen esanguratsuak aitortu ditu. Izan ere, oraindik ere desberdintasun handiak daude kirol-esparruan. Emakumeak eta neskak hain inguru maskulinotuan sartzea geldo eta zail ari da gertatzen, eta kiroleko erakundeen eta eragileen konpromisoa ezinbestekoa du, euskal kirolean egiazko berdintasun eraginkorra egon dadin.


Eskola-kirola
EAEko Eskola Kirolen antolamen­duan genero ikuspegia txertatzea garrantzitsua da. Lehen Hezkun­tzatik hazia landatu behar dugu, aurrerago aldaketa sakona lortzeko. Hortaz, Euskadik badu kirol esparruan berdintasuna sustatzeko plana, helburu zehatz batzuekin: nesken eta mutilen arteko desberdintasunak aztertzen jarrai­tzea eskola-kirolean, kirola sus­ta­tzeko politika publikoak birbi­deratzen jarraitzeko eta ema­kumezko kirolarien eta gazteen esperientzia positiboei heltzea eta jardunbide egoki gisa hedatzea. Eta esparru horretan, hezkuntza-eremuan berebiziko inportantzia duen hitz bat sartzen da jokoan: hezkidetza. Hezkidetza terminoak, RAEren arabera, sexu bateko eta besteko ikasleei hezkuntza-sistema berean irakastea esan nahi du.

Hala ere, hezkidetza hezkuntzan esku hartzeko metodo gisa gauzatzen ari da, eta haurren potentzialtasunen eta indibi­dualtasunen garapenean zentratzen da, haien sexua kontuan hartu gabe. Hezkuntza-sistemak harre­manetatik eta gizarte-funtziona­mendutik ikuspegi androzentriko eta sexista batzuk baztertzeko lan egiten du. Gorputz-hezkuntzaren eta kirolaren alorrak, zoritxarrez eliteko kirolaren eta ikuskizun-kirolaren eragin eta mediatizazio handia izan duenak, masa-komunikabideetatik transmititu direnak, eta erre­feren­tzia-ere­duetako desberdintasunek, zenbait gabezia erakutsi dituzte ildo horretan.