Sintomen aurretik Alzheimerraren arriskua iragartzen duen adimen artifiziala garatzen dute

Hong Kongeko Zientzia eta Teknologia Unibertsitateak zuzentzen duen nazioarteko ikerketa-talde batek adimen artifizialean (IA) oinarritutako eredu bat garatu du. Eredu horrek informazio genetikoa erabiltzen du pertsona batek Alzheimerraren gaixotasuna sintomak agertu baino askoz ere lehenago garatzeko duen arriskua aurreikusteko.

Communications Medicine aldizkari zientifikoan argitaratutako ikerketa aitzindari honek bidea irekitzen du ikasketa sakoneko metodoak erabiltzeko, gaixotasunen arriskua aurreikusteko eta mekanismo molekularrak aurkitzeko. Horrek irauli egin ditzake Alzheimerraren eta beste gaixotasun batzuen diagnostikoa, esku-hartzeak eta ikerketa klinikoa, hala nola gaixotasun kardiobaskularrak.

Zientzialari horiek ikertu zuten ea IAk, zehazki ikaskuntza sakoneko ereduek, Alzheimerraren arriskua modelatu dezakeen informazio genetikoa erabiliz. Taldeak ikaskuntza sakoneko lehen ereduetako bat ezarri zuen Alzheimerrak Europako zein Txinako populazioetan zituen arriskuak balioesteko.

Beste eredu batzuekin alderatuta, ikaskuntza sakoneko eredu horiek zehaztasun handiagoz sailkatzen dituzte Alzheimerra duten pazienteak, eta gizabanakoak talde desberdinetan estratifikatzen dituzte, hainbat prozesu biologikoren alterazioekin lotutako gaixotasun-arriskuen arabera. Eguneroko jardunean, Alzheimerra klinikoki diagnostikatzen da, proba kognitiboak eta garun-irudiak dituzten hainbat bitarteko erabiliz, baina, sarritan, pazienteek sintomak agertzen dituztenean, interbentzio optimoaren leihoa igaro da.

Beraz, Alzheimerraren arriskuaren iragarpen goiztiarra lagungarria izan daiteke, neurri handi batean, diagnostikoa egiteko eta esku hartzeko estrategiak garatzeko. Ikasketa sakoneko eredu berria proba genetikoekin konbinatuz, gizabanako batek bere bizitzan zehar Alzheimerra % 70etik gorako doitasunez garatzeko arriskua zenbatetsi daiteke, emaitzen arabera.

Alzheimerra aldaera genomikoei egotz dakiekeen herentziazko nahasmendua da. Aldaera horiek jaiotzatik agertzen direnez eta bizitza osoan zehar konstante irauten dutenez, gizabanako baten DNAren informazioaren azterketa lagungarria izan daiteke Alzheimerra garatzeko arrisku erlatiboa aurreikusteko, eta horrek esku-hartze goiztiarra ahalbidetzen du.

APOE-e4 aldaera genetikorako onartutako proba genetikoek Alzheimerraren arriskua zenbatetsi dezaketen arren, arrisku handiko indibiduoak identifikatzeko nahikoak ez izan daitezke, arrisku genetiko askok gaixotasuna eragiten baitute. Beraz, funtsezkoa da Alzheimer-en arrisku-gene ugarien informazioa bilduko duten probak garatzea, gizabanako batek bere bizitzan zehar Alzheimerra garatzeko duen arrisku erlatiboa zehaztasunez zehazteko.

Gure ikerketak ikerketa genetikoa eta gaixotasunaren arriskua aurreikusteko sakoneko ikasketa metodoen eraginkortasuna erakusten du. Aurrerapen horrek populazio-eskalako baheketa eta Alzheimer-en arriskuaren estadifikazioa azkartuko ditu. Arriskuaren iragarpenaz gain, ikuspegi honek gizabanakoak gaixotasun-arriskuaren arabera taldekatzea ahalbidetzen du, eta gaixotasunaren agerpenean eta progresioan laguntzen duten mekanismoei buruzko informazioa ematen du, ziurtatu zuen ikertzaileetako batek, Nancy Ip-ek.