Batxilergoko ikasleek titulua gainditu gabe lortu ahal izango dute 2023-24tik aurrera

Hezkuntza Saila Batxilergoko irakaskuntzetan mailaz igotzea eta titulazioa arautuko dituen foru agindu berria amaitzen ari da, Estatuko araudira egokitzeko. Berrikuntza nagusia da ikasleek titulua datorren ikasturtetik aurrera gainditu gabeko irakasgai batekin lortu ahal izango dutela. Horretarako, ordea, honako baldintza hauek bete beharko ditu: azterketa guztietara aurkeztu izana; irakasgaietan batez beste 5eko edo hortik gorako nota izatea; eskolara etengabe huts egin ez izana; eta irakasle-taldeak uste izatea helburuak eta gaitasunak lortu dituela. Tituluaz gain, selektibitatera aurkeztu ahal izango da.

Foru aginduaren zirriborroak, gardentasunaren atarian dagoenak, ezartzen du ikasleak Batxilergoa erregimen arruntean egiten egon ahal izango direla lau urtez, jarraian edo ez. Horrek esan nahi du bi aldiz errepika dezakeela ikastaroren bat, eta ez behin, orain gertatzen den bezala. Nolanahi ere, institutuetako arduradunek azaldu dutenez, orain eskatzen bada ikastaro bat bi aldiz errepikatu daiteke, eta, beraz, praktikan ere ez da aldaketa handirik gertatzen.

Gehienez bi suspentso
Mailaz igotzeari dagokionez, ikasleak 1. mailatik 2.era igaroko dira ikasitako jakintzagaiak gainditzen dituztenean edo gehienez ere bi jakintzagaitan ebaluazio negatiboa dutenean. Gainditu gabeko ikasgaiak dituzten 2. mailara igarotzen direnek irakasgai horietan matrikulatu beharko dute.

Beste berrikuntza bat da 2. mailako jakintzagaiak gainditzeko 1. mailako jakintzagaiak gainditu behar badira ere, ikasleak 2. mailako ikasgaietan matrikulatu ahal izango direla 1. mailako ikasgaia egin gabe. Horretarako, koordinazio didaktikoko sailek ezarriko dituzte 2. mailako irakasgaia probetxuz jarraitu ahal izateko bildu behar diren baldintzak. Horretarako, maila-probak sartu beharko dira, eta horiek erreferentzia gisa izango dituzte lehen mailako irakasgaiaren ebaluazio-irizpideak eta gaitasun espezifikoak, foru aginduaren zirriborroan jasotzen denez.

Gaitasun-maila kalifikatzea
Ebaluazioaren emaitzak, hiruhilekoak zein bukaerakoak, zenbakizko kalifikazioen bidez ematen dira, 0tik 10era, 0 gutxienekoa eta 10 maximoa izanik, gaur egun bezala. 5etik gorako notak positiboak dira, eta gainerakoak negatiboak.