Errepikapen tasak bikoiztu egin dira Nafarroan, eta pandemia aurreko mailara itzuli dira

2021-2022 ikasturtean, errepikapen-tasak bikoiztu egin ziren Nafarroan, eta pandemiaren aurreko mailetan daude, Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioaren azken estatistikaren arabera. Zehazki, Lehen Hezkuntzan ikasturtea errepikatu zuten ikasleak % 1,2tik % 2,5era igo ziren; DBHn igoera arinagoa izan zen, baina errepikatzaileen ehuneko handiena duen etapa da, % 3,3tik % 5,6ra, eta Batxilergoan, berriz, % 2,3tik % 4,5era igo zen. Hala ere, Foru Erkidegoak bigarren tasarik txikiena izan du etapa horretan, Euskal Autonomia Erkidegoaren atzetik soilik ( % 3,5). DBHn hirugarren postuan dago, EAEren eta Kataluniaren atzetik; Lehen Hezkuntzan, berriz, taularen erdira jaitsi da.

Covid-19aren agerpenak, 2020ko udaberrian, mailaz pasatzeko arauak leuntzera eraman zituen hezkuntza-agintariak, eskolak jarraitzeko arazoak zirela eta, eta horrek ikasturteko errepikapenak bat-batean murriztea eta hezkuntza-emaitzak hobetzea ekarri zuen.

Ikasturtea onartzeko baldintzak lasaitzeaz gain, azken hezkuntza-legeak (Lomloe, joan den 2021ean onartua) berritasun bat ekarri zuen: errepikapena salbuespenezko baliabide gisa aplikatu zen, eta, beraz, irakasle-taldeak hartu zuen erabakia, eta elementu erabakigarria etendako ikasgaien kopurua izateari utzi zion. Hala eta guztiz ere, Hezkuntza Ministerioaren unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzei buruzko estatistikaren arabera, azken gai horrek ez du oraindik islarik izan emaitzetan, eta errepikapen-tasek gora egin dute autonomia-erkidego guztietan eta etapa guztietan, 2020-21 eta 2021-22 ikasturteen artean.

Así las cosas, el pasado año académico, la tasa de repetición en Primaria en el conjunto del Estado se situó en el 2,1 % frente al 1,2 % del curso anterior; en ESO se ha pasado del 4,2% al 7,6%; y en Bachillerato, del 3,4 % al 6,9 %. Murcia se sitúa a la cabeza en dos de las tres etapas educativas con porcentajes que, en algunos casos, duplican la media estatal. Así en Primaria escala al 4,9%, en ESO, en ESO se sitúa en el 11,7% y en Bachillerato llega al 10,3%, solo superado por Castilla y León (11,6%). En ESO también registran índices elevados Casilla-LaMancha y Andalucía (ambas con un 10,5 %) Comunidad Valenciana (8,1 %), La Rioja (7,9 %) y Aragón (8 %). En cuanto a Bachillerato, aparte de las dos mencionadas anteriormente, aparecen Castilla La Mancha (8,8 %), Andalucía (8,5 %) y Extremadura (8,1 %).

Cabe recordar que España es uno de los países europeos con mayores tasas de repetición, una medida que muchos expertos tachan de cara e ineficaz y que no ayuda al alumno a progresar en su trayectoria académica.

Emakumeek gutxiago errepikatzen dute
EAE, Nafarroa, Katalunia edo Kantabria bezalako erkidegoek askoz tasa txikiagoak dituzte. Foru Erkidegoaren kasuan, Lehen Hezkuntzan izan ezik ( % 2,5eko ikasle errepikatzaileen portzentajearekin taularen erdian dago), DBHko eta Batxilergoko tasak Estatuko baxuenetakoak dira. Hala, eta igoera gorabehera, DBHn ikasleen % 5,6k soilik errepikatu zuen ikasturtea (Kataluniak soilik ( % 2,7) eta EAEk ( % 5) lortu zituzten emaitza hobeak); Batxilergoan, berriz, oraindik txikiagoa izan zen, % 4,5eko tasarekin, EAEk soilik hobetu baitzuen ( % 3,5).

Datu horiek erakusten dutenez, Murtziako edo Gaztela eta Leongo errepikapen-tasak Foru Erkidegoan eta EAEn erregistratutakoen bikoitzak dira.

Sexuaren arabera ere alde nabarmenak daude, eta berriz ere emakumeak dira gizonezko lankideen gainetik nabarmentzen direnak. Nafarroan zentratzen bagara, Batxilergoa egiten duten neska ikasleen errepikapen-tasa % 4koa izan zen, ikaskideen % 5,2ren aldean, eta DBHn, aldea bi puntukoa da: errepikatzaileen ehunekoa % 6,5ekoa da ikasleen kasuan eta % 4,6koa nesken kasuan.

Tasa de idoneidad

Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren estatistikak jasotzen duen beste adierazleetako bat egokitasun-tasa da, 8, 10, 12, 14 eta 15 urterekin. Adierazle honek adin horietan dagokion ikasturtean edo ikasturteetan eskolatuta dauden ikasleen ehunekoa neurtzen du.

12 urte bete arte, Nafarroako ikasleek estatuko batez bestekoak baino emaitza txarragoak lortzen dituzte, hau da, egokitasun-tasak baxuagoak dira. Adibidez, 8 urterekin (Lehen Hezkuntzako 2. maila amaituta edo 3. maila hasita), % 92,3 maila horietan dago, eta Estatuko batez bestekoa % 94,7 da. Horrek esan nahi du % 5ek baino gehiagok ikasturtea errepikatu duela eskolatzearen lehen urteetan.

10 urterekin (Lehen Hezkuntzako 5. mailaren 4. urtearen amaiera), Foru Erkidegoko egokitasun-tasa % 87,9ra jaisten da, % 91,4ren aldean, eta 12 urterekin (DBHko 1. mailaren lehen mailako 6. mailaren amaiera), % 84,6 maila horietan dago, eta Estatuko gainerako erkidegoetan, berriz, % 87,9.

Une horretatik aurrera joera-aldaketa gertatu zen, eta Nafarroak emaitzak hobetu zituen eta batez bestekoaren gainetik jarri zen. Hala, 14 urterekin, ikasleen % 79,5 (Estatuko batez bestekoaren % 78,9) DBHko 2. mailan eskolatuta dago edo 3. mailan hasi berri da, dagokion mailan. Bestela esanda, bost ikasletik batek gutxienez behin errepikatu du ikastaro horietara iritsi aurretik. 15 urterekin, derrigorrezko etaparen amaieran, Nafarroako ikasleen % 23,1ek ikasturtea errepikatu du noizbait, eta Estatuko batez bestekoaren % 24,5ek.

Azken bi adin horietan, Foru Erkidegoa egokitasun-tasa onenen top 5ean kokatzen da, hau da, ordura arte Kataluniarekin, EAErekin, Kantabriarekin eta Asturiasekin batera errepikatu duten ikasle kopuru txikiagoan.