Animalien ongizate legea, eztabaidagarria eta ez berdinzalea animalia guztientzat

Azken urteotan, etxeko animalien kopurua modu esponentzialean hazi da gure etxeetan, eta azken hiru urteetan % 38 igo da erregistratutako txakurren kopurua; hala, 9,3 milioi txakur daude herrialdean. Aurreikuspenen arabera, txakurrak dira maskota ohikoenak (maskota guztien % 63), eta katuak nahiago dituztenek, batez beste, bat baino gehiago dituzte. Espainiarren % 92k uste du bere maskota familiako beste kide bat dela.
Haurra izanik, nork ez du eskatu txakurrik opari? Nork ez du erregutu maskota bat, eta agindu berak zainduko duela? Orain dela gutxi arte, animalia bat etxean edukitzea familiaren erabakia zen; orain, Animalien Ongizateari buruzko Legea 2023an indarrean jarriko dela aurreikusten denez, maskota baten jabe berriek hainbat betekizun eta baldintza bete beharko dituzte.


Zerrenda positiboa
Legea 2023an jarriko balitz indarrean, lau multzo bilduko lituzkeen zerrenda bat egingo li­tzateke: ugaztunak, narrastiak, hegaztiak eta arrainak. Horien artean, gure etxeetan baimenduta edo debekatuta daudenak zehaztuko dira. Debekatuta daude, besteak beste, ihes eginez gero biodibertsitatea kontserbatzeko arrisku larria eragin dezaketen espezie inbaditzaileak, bai eta Espainian modu naturalean ez dauden faunako basa-espezieak ere. Debekatuta dauden maskoten artean, honako hauek daude: karraskariak, hala nola saguak, hamsterrak, txintxillak edo akuriak. Dortokak. Papagaiak, agaporniak, perikitoak eta halako hegaztiak. Narrasti exotikoak, besteak beste, sugeak, iguanak, muskerrak, kamaleoiak edo gekkoak. Zerrenda horri armiarmak, trikuak eta vietnamdar txerriak gehitu beharko genizkioke.
Kontuan izan behar da Espezie Exotiko Inbaditzaileen Katalogoa etengabe alda daitekeen zerrenda dela, eta, beraz, maskotaren kalifikazioa alda daitekeela. Egia da, ordea, etxean maskota debekaturik baduzu, legea onartu eta indarrean jarri ondoren, agintaritza eskudunari jakinarazi beharko zaiola, besterik ez.


Txakurra edukitzeko ikastaroa
Gizarte Eskubideen Ministerioak iazko urrian aurkeztu zuen Animalien Babesari eta Eskubideei buruzko Legearen aurreproiektuak, besteak beste, jasotzen du nahitaez egin behar dela ikastaro bat txakur bat konpainiako animalia gisa izan nahi duten pertsona guztientzat, animalien osotasuna babesteko, bizikidetza arduratsua izateko eta edukitza arautzeko neurrietako bat den aldetik.
Ikastaro hori nahitaezkoa, doakoa eta erraza izango da, eta online egingo da. Ikastaroaren asmoa animalien erabilera eta zaintza egokiari buruz kontzientziatzea da, eta jabeari ardura hartzeko gaitasuna bermatzea. Ikastaroa egiten ez duten pertsonek oraindik zehaztu gabeko isuna jaso dezakete.


Testu polemikoa eta eztabaidatua
Ehiza-txakurrak eta tauromakia animalien ongizaterako lege horren babesetik kanpo geratzen dira, eta erabaki horrek eztabaida handia eta gizartean ika-mika bizia sortu ditu. Ehiza-txakurrek eta animalia laguntzaileek babes-legeria propioa dute, Ehiza Kudeatzeko Estrategia Nazionalean ezarritakoaren arabera. Era berean, zezenak lege horretatik kanpo geratzen dira, tauromakia ondare kultural eta festa nazional gisa aitortzen baita, eta, beraz, lege horretatik kanpo geratzen da.
Albaitarien Elkargoak salatu du lege hau izapidetzean baztertu egin dituztela, legearen «joera animalista» salatzeaz gain. Halaber, albaitaritza-klinikek gizartearen eta agintarien arteko lehen maila gisa duten funtsezko eginkizunaren balioa azpimarratzen dute, animalien eskubideak zabaltzeko eta horiek babesten dituen araudiaren balizko arau-hausteak hautemateko.

Legearen gako batzuk
500 eta 10.000 euro arteko isunak ezarriko zaizkie animaliak eskean ibil­tzeko erabiltzen dituztenentzat.Hala ere, eskean dabiltzan pertsonen ohiko kaudimengabezia dela eta, ia ezinezkoa izango da zehapen horiek, ezarriz gero, noizbait kobratzea.
Debekatuta dago…… edozein animalia gainbegiratzerik gabe uztea elkarren segidako hiru egunetan baino gehiagotan. Txakurren kasuan, ezingo da 24 ordutik gorakoa izan.
… helburu komertzialetarako erabiltzea eta kabalgatetan, jaiotzetan edo prozesioetan parte hartzea.
24 orduko animalien bilketaeta albaitaritza-zerbitzua Estatuko udal guztietan, nahiz eta udal hauetan gizakientzako mediku-zerbitzurik ere ez izan.
Nahitaezkoa izango da…… jaio zirenetik txakurrak, katuak eta hudoak mikrotxip batekin identifikatzea – txorien kasuan, uztai batekin – eta Etxeko Animalien Erregistroan inskribatzea.