Sexu-orientazio berri bat: autosexuala

Genero-identitate ez-normatibo ugari daude, orain ezagutzen ari direnak

“Nik ere nerabezaroan nire norta­sunari eta itxurari buruz pertsona gehienek izan ohi dituzten segur­ta­sun gabeziak pairatu nituen, baina noizean behin dutxatik irte­tean edo janzten ari nintzela ispi­luan nire irudia begiratu eta sexu-era­karpen uholdea sentitzen nuen”, azaltzen zuen emakume batek, Radhika Sanghani kazetariak BBC-en zabaldutako erreportaje batean. Artikulu horrek eragin handia izan zuen argitaratu ze­nean, orain dela hiru urte: “Ni­re gorputzak berak erakar­tzen nin­duen sexualki, jende gehie­nari gertatzen ez zaion moduan”. Beraz, jendea bere gorputzak erakarrita senti daiteke, eta beste pertsona batek baino gehiago kitzikatzen ditu. Baina nola liteke? Bada, saiatuko gara azaltzen zer den eta ez dela autosexuala izatea ahalik eta argien gera dadin: ez da autoestimu hutsa, ezta zeure burua asko maitatzea. Hau guztiaz haratago doa. Era berean, ez zara autosexuala, asko masturbatzen zarelako. Pertsona autosexuala bere itxura fisiko eta izaeragatik beste edono­ren­gatik baino erak­arriagoa sentitzen den pertsona da, eta bere burua­rekin harreman erromantikoa izateko gogoz dago.
Baina orduan orientazio sexualtzat har daiteke bai ala ez? Emma Placer sexologoak El País egun­kariko artikulu batean azaltzen duenez, “berez sexu-orientazioa da, baina nahasmena sortzen du gutxi ezagutzen delako”. Alde horretatik, zientzialariek zailtasun dezente dituzte definitzeko, ez baitago horri buruzko informazio askorik.
Uste da Bernard Apfelbaum terapeuta sexuala izan zela terminoa sortu zuen lehen pertsona 1989an argitaratutako artikulu batean. Apfelbaumek berariaz erabi­li zuen beste norbaitek sexualki era­­kartzeko arazoak dituzten per­tso­nak aipatzeko. Gaur egun, ter­mino hori erabiltzen da nagusiki (bai­ta modu esklusiboan ere) beren gorputzak erakartzen dituen per­tsonak aipatzeko, nahiz eta ez duen esan nahi beste pertsona batzuekin ere sexu-harremanik ez dutenik.
“Badakit nire lagun gehienak kitzi­katu egiten direla beren sexu-biko­teengan pentsatuz. Beraiekin ez badaude, haiekin fantasiak ima­jinatzen dituzte. Niretzat des­ber­dina da. Beste pertsona batzuekin sexuaz gozatzen dut, baina orgasmora iristeko neure burua ukitu eta neure buruaz pentsatu behar dut”, azaltzen dio emakumeak BBC-ko kazetariari.