Netflixek gero eta eduki gehiago eskainiko ditu euskaraz

Euskara 2022an iritsiko da Netfli- xera. Plataforma estatubatuarrak jakinarazi duenez, euskaraz, katalanez eta galegoz azpititulatutako edo bikoiztutako 70 titulu gehituko ditu pixkanaka urte amaiera bitartean.

Euskarazko edukiak eskaintzeko aldarrikapen hori egiten zuten Netflix Euskaraz ekimen hiritarrak eta euskal erakundeek. Netflixek jakinarazi du euskaraz, katalanez eta galegoz 70 titulu azpititulatu edo bikoiztuko dituela 2022an. Ekimen hori streaming plataformak berak finantzatu du, eta etorkizu- neko Ikus-entzunezko Legeak edu- kien % 6 hizkuntza koofizialetan eskaintzera behartuko luke. Horrela, esaterako, Emily in Paris eta Guillermo del Tororen Pinocho nazioarteko telesailak eta filmak euskaraz gozatu ahal izango direla aurreratu dute. Horrela, Netflixek bere edukietan euskararen pre- sentzia bultzatzeko beste urrats bat emateko borondatea erakusten du, hainbat titulu azpititulatuz edo bikoiztuz.

Sorta horretan, azpititulatutako nazioarteko film eta telesailen 600 bat ordu izango dira guztira, eta 60 bat ordu haurrentzat eta fami- lientzat euskaraz bikoiztuta. De- nera, azpititulatutako 200 ordu eta bikoiztutako 20 ordu izango dira. Helburua 70 tituluko hautaketa bat gehitzea da, eta kopuru hori etengabe handitzen jarraituko dute etorkizunean.

Ikus-entzunezko Lege berria onartuta

Diputatuen Kongresuak maiatzean onartu eta 2023an indarrean sar- tuko den Ikus-entzunezko Lege berria bat dator Netflixen ekimen honekin. Bertan zehazten denez, streaming-plataformek Europako ekoizpenaren % 30eko kuota sartu behar dute katalogoan, eta ehuneko horretatik % 50ek hizkuntza ofi- zialean edo koofizialean izan behar du (guztizkoaren % 15), eta % 40 hizkuntza koofizialetan (guztizkoaren % 6).

Hala, lege berriak honako hau adierazten du: “Telebistako ikus-entzunezko komunika- zio-zerbitzuetan hizkuntza-aniztasuna eta hizkuntza koofizialak sustatzeko, ikus-entzunezko lanak hizkuntza horietan azpititulatzeko edo bikoizteko laguntza-programak ezartzeko aukera ematen du testuak”. Netflix Euskaraz eta Disney+ euskaraz biltzen dituen Pantailak Euskaraz ekimeneko kideek positibotzat jo dute albistea, baina plataforman euskarazko eduki gehiago egotea aldarrikatu dute.

Akordioa Eusko Jaurlaritzarekin

Akordio hori posible izan da, Eusko Jaurlari- tzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren lankidetzari esker. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzatik adierazi dutenez, Netflixek jakinarazitako erabakia plataformaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetzaren emaitza da. “Bi aldeek egindako bileretan beti egin da pedagogiaren aldeko apustua, hizkuntza desberdinak horrelako plataformetan kudeatzeko eta integratzeko orduan”, azaldu du Miren Dobaran Hizkuntza Politikarako sailburuordeak.

“Eusko Jaurlaritzak beti egin du bikoizketa familia-edukien kasuan, bai eta publiko oro- korrarentzako eskaintzan azpitituluak erabili ere, eta Netflixek hala ulertu eta errespetatu du. Euskara Netflixek jarduten duen 190 herrialdeetan egongo da orain, edukien aukeraketa batean; beraz, interesa duen edonork eduki horiek euskaraz ere kontsumitu ahal izango ditu”, adierazi du sailburuordeak.

“Gure gizarte eleaniztunean, beharrezkoa da euskarak ere lekua izatea plataforma ho- rietan, gainerako hizkuntzekin batera, eta lanean jarraitzen dugu gainerako plataformak ere bide horretara batu daitezen”, baieztatu du sailburuordeak Netflixen iragarpenaren ondoren, eta beste plataforma batzuekin bat egin du, Movistarrekin, esaterako.