Titulazio bikoitza: unibertsitatea eta LH, gero eta gehiago eskatzen den aukera

Kontraesana dirudien arren, gero eta unibertsitateikasle gehiagok erabakitzen dute Lanbide Heziketako gradu bat egitea karrera ikasten ari diren bitartean edo amaitu ondoren. Duela urte batzuk, Lanbide Heziketa bateko ikasleentzako ibilbide naturala erdi mailatik hastea zen; gero, agian, goi-mailatik, batzuek unibertsitatean amaitu eta karrera bat egiten zuten. Gaur egun, Lanbide Heziketako ikastetxeek eskaintzen duten eskaintza zabala denez eta lan-merkatuaren eskakizunetara egokitzen denez, ikasle askok alderantzizko jauzia egitea erabakitzen dute, eta, horrela, lanaukeren sorta zabaldu egiten da. Lan-eskaintzei begiratu besterik ez da egin behar egiazta – tzeko enpresetan lanbide-titulazioa duten profesionalen eskaria handitu egin dela azken urteotan, eta ez direla gutxi LH bat egiten duten goi-mailako graduatuak.

Unibertsitateko ikasle batzuek aldi berean hainbat titulazio egiten dituzten bezala –Gradu Bikoitza esaten zaie–, ikasle batzuek aldi berean karrera bat eta LHko ziklo bat ikastea erabakitzen dute, baina ba al dago aldi berean LH eta karrera bat ikasterik? Erantzuna baiezkoa da, betiere, ikasleak sartzeko baldintzak betetzen baditu, nahi adina titulaziotan matrikula daiteke. Hala ere, muga pertsonalez jabetu eta alderdi praktikoak kontuan hartu behar dira. Alde horretatik, denboraren kudeaketa funtsezkoa da. Aukera bat karrera goizez eta zikloa arratsaldez egitea da. Beste bat, on line modalitatearekin probatzea. Nolanahi ere, garrantzitsua da ikasleak baliabide ekonomiko nahikoak izatea, bi matrikularen ordainketari aurre egitea ez baita erraza. Era berean, ikasleak titulazio bakoitzari zenbat urte eskainiko dizkion planifikatu behar du gutxienez; izan ere, ikasketak konbinatzen direnean, normalean ez da kreditu guztietarako matrikula egiten, eta, beraz, prozesua gehiago luza daiteke. Prestakuntza-ziklo bat bi ikasturtetan banatzen da, eta unibertsitate-karrera batek lau ikasturte irauten du.

Karrera bat amaitu ondoren, urrats logikoa master bat edo graduondoko bat ikastea izango litzateke. Lanbide-profila osatzeko, gero eta gehiago dira LHra jotzen dutenak. Alabaina, krisi ekonomikoa dela-eta, gaur egun unibertsitateko karrera izatea jada ez da lan egonkor bat aurkitzeko bermea. Horregatik, gero eta gehiago dira karrera amaitu ondoren lanbide-profila osatuko duen heziketa-ziklo bat ikastea erabakitzen duten unibertsitateko ikasleak.

Lan-eskaintzen aukera zabaltzea

2008tik bizi dugun atzeraldiak lan-merkatuaren egitura aldatu du, gero eta trebetasun praktikoagoak dituzten profesionalak behar baititu. Lan-merkatuaren egungo egoera hainbat arlotan balio anitzeko eta kualifikazio handiko langileak aurkitzearen aldekoa da. Lanbide Heziketako erdimailako edo goi-mailako karrera eta maila bat izateak lanpostu bera lortzeko aukera duten beste hautagai batzuen gainetik nabarmentzen laguntzen du, izangaiak hainbat arlotan moldatzeko duen gaitasuna erakusten baitu, eta, aniztasun horren ondorioz, hainbat arlotan gatazkak konpontzeko gaitasuna ematen dio.

“LH gehi karrera” dualtasun horrek balio anitzeko profila ematen dio hautagaiari, eta erreklutatzaileek asko baloratzen dute profil hori.

Bi titulazio edukitzeak ematen dituen abantailak

Zalantzarik gabe, titulu horiek edukitzeak balio erantsia ematen dio hautagaiari, enpresa eskatzaileari begira. Ez da soilik hautagaiak hizkuntzak dakizkiela, edo ikasketak osatzeko ikastaroak dituela, elkarrizketatuak egokitzeko eta hobetzeko duen gaitasuna da, lan-merkatuaren egoera aldakorraren aurrean. Bi titulazio edukitzeak abantaila batzuk ematen dizkio hautagaiari bere lehiakideekiko.

Trebetasun praktikoak denbora laburragoan eskuratzeko aukera: lanbide-heziketa gehiago bideratzen da alderdi praktikora; unibertsitate-ikasketak, aldiz, teorikoagoak dira. Hautagaiak esperientzia profesional txikia badu, erreklutatzaileek kontuan hartuko dute praktikaldi indartsua egin duela, eta hori abantaila handia da elkarrizketatuarentzat. Bi elementuak konbinatzen direnean, profil profesionala askoz erakargarriagoa da. Gainera, LHk lehen harremana bermatzen du lan-esparruarekin.

LH ikastea master bat baino eskuragarriagoa da: alde horretatik, LH alternatiba merkeagoa da, eta espezializatzeko aukera ematen du horrek ere. Horrez gain, master bat ikasteak urtebete irauten du, eta lanbide-heziketak, berriz, bi ikasturte.

Osasuna, hezkuntza eta programazioa, gehien eskatzen diren arloak: LHko matrikulazioen gorakada joera orokorra den arren, hiru familia daude podiumaren buruan: osasuna, hezkuntza, eta web programazioa eta aplikazioen garapena. Kasu horietan, enplegu-eskari handiagoa egoteaz gain, ikasleek karrera heziketaziklo batekin konbinatzea erabakitzen dute maizen. Hezkuntza-sistema hobeto ezagutzea: aukera honi esker, hezkuntza-sistemaren bi zati ezberdin ezagutu daitezke, eta, ondorioz, aldea egongo da karrera edo ziklo bakarra ikasi duten hautagaiekiko. Esperientzia hori bereziki baliagarria izango zaizu hainbat arlotan.

Atzerrian ikastea, profesional gisa duzun prestakuntza hobetzeko modu bat izateaz gain, bizi-esperientzia paregabea lortzeko modu bat ere bada, eta, Erasmus bekei esker, guztion eskura dago aukera hori. Antolatzeko gaitasun handiagoa: antolaketa akademikoko hainbeste urtek onduko zaituzte lan-merkatuan zure zereginak planifikatzeko orduan. Zorionez, horrelako trebetasunak ere kontuan hartzen dira lanean.

Karrera bat ikasten ari bazara edo lanpraktikak bilatzen ari bazara, Erasmus egitea esperientzia interesgarria izan daiteke.