Konpainiako animalia bat adoptatzea

Familiako kide berri bat adoptatzeko erabakia ez da beti erraza. Askotan, animalia bat hartzearen erreakzio inpultsiboek ustekabeko arazo batzuk eragin ditzakete. Pertsona eta familia guztiek ezin dute beren gain hartu kide berri bat etxean sartzeko luxua: behar diren baldintzak bete behar dira, urte askoan damutzeko erabaki okerra bihur ez dadin.

Familia-nukleoa osatzen duten pertsonen kopurua, ordutegi-erabilgarritasuna eta adopzio berri bakoitzaren behar espezifikoak kontuan hartu beharreko faktoreak izango dira hain erabaki garrantzitsua hartzerakoan. Duela gutxiko datuen arabera, Espainiako etxeen % 40k animalia bat dute, 6,7 milioi txakur eta 3,7 milioi katu baino gehiagorekin.

Maskota bat adoptatzeko orduan, animalia batekin bizitza partekatzeko dugun plazeraz gain, ezinbestekoa da haren ongizatean, eskainiko zaizkion orduetan (ez da gauza bera kalera atera behar duen txakur bat edo etxean dagoen katu bat), animalia bakoitzak bere ongizaterako behar dituen zainketa eta beharrizan espezifikoetan pentsatzea.

Abantailak

Bakarrik sentitzen den jendearentzat animalia batek eskaintzen duen konpainia oso pizgarria da maskota bat adoptatzea erabakitzeko. Era berean, frogatuta dago animaliek erlaxatzen laguntzen dutela, estres-mailak murrizten dituztela harekin paseatzen edo jolasten duzun bitartean. Etxeko txikienek aukera ezin hobea dute beren buruari zereginak esleitzeko eta erantzukizunak izateko; beraz, autokonfiantza ematen die eta arduratsuagoak izaten laguntzen die.

Beste abantaila bat ariketa fisikoa da. Txakurrarekin paseatzera eta jolastera irteteak jarduera fisiko erregularra egiten laguntzen du. Zalantzarik gabe, abantailarik handienetako bat da gizarte-harremanak errazten dituela. Txakur batekin irtetea pertsona berriak ezagutzeko eta lagun berriak egiteko modu ezin hobea da.

Alabaina, maskota bat edukitzeak kontuan hartu beharreko arazoak eta eragozpenak ere ekartzen ditu. Animaliak gastu-iturri garrantzitsuak dira. Animalia bat mantentzeak elikaduran gastu finkoa dakar, eta horri albaitaria gehitu behar zaio; horrek, batez beste, 1.200 euro ekar ditzake urtean. Faktore garrantzitsu bat izaki bizidunak direla da, eta denbora eskaini behar zaie, eta denbora hori, gure bizi-erritmoa dela-eta, batzuetan ez dugu izaten. Animalia batek, txakur batek batez ere, egunean bizpahiru aldiz irten behar du paseatzera, eta horrek esan nahi du egunean bi edo hiru orduz ibiltzen dela paseoan, batez beste.

Kontuan hartu beharreko beste eragozpen bat da animaliek gauzak zikindu eta hausten dituztela. Txakur edo katu batek ilez betetzen du etxea, eta, batez ere lehen urteetan, txakurrek ahal duten guztia hozkatzen dute, eskura duten guztia txikituz.

Eztabaidak sor ditzakete. Animalia bat ardurapean edukitzea ez da beti lan erraza edo atsegina, eta, horregatik, hasieratik argitu behar da nor arduratuko den horretaz. Kontuan hartu beharreko beste faktore bat honakoa da: zer egin oporretan? Animalia bat izateak oporrak egokitzea dakar, animalientzako plan egoki batean.

Lege berria

Gorteetan izapidetzen ari den animalien babesari eta eskubideei buruzko lege berriak hainbat neurri ezartzen ditu animaliak babesteko.

Neurri deigarrienen artean, nabarmentzekoa da txakur bat adoptatu nahi duten pertsonek prestakuntza-ikastaro bat egin behar dutela, jabeak txakurraz arduratzeko gaitasuna duela bermatzeko. Lege berri honek dakarren beste berrikuntzetako bat da debekatu egiten dela konpainiako animaliak hiltzea, osasun-arrazoiak edo arrazoi eutanasikoak alde batera utzita. Lege berri honen babespean, ezingo da animaliarik hil instalazioen kokapenagatik, adinagatik edo espazioagatik, edo epe jakin batean adopzio-hartzailea aurkitzeko ezintasunagatik. Debekatuta dago, halaber, animaliak jendaurrean hiltzea, bai eta ikuskizunetan eta bestelako jardueretan erabiltzea ere, horiek sufrimendua edo duintasunik gabeko tratamendua eragin badezakete. Lege berri horrek, halaber, tratu txarrak emateko edo fisikoki erasotzeko debekua jasotzen du, bai eta tratu arduragabea emateko debekua ere, edo sufrimenduak, kalte fisikoak edo psikologikoak eragin diezazkiekeen edozein praktika. Era berean, erabat debekatuta dago horiek bertan behera uztea, bai eta animalien arteko borrokak, horiek ikuskizunetan erabiltzea, eskean ibiltzea edo haiekin lan egitea ere. Lege horren berritasun bat da konpainiako animaliak dendetan merkaturatzea, baita horiek erakustea eta jendeari erakustea ere, saltzeko, salmenta debekatu egin dute eta.