Boluntariotza, besteei laguntzeak lana aurkitzen lagun diezazuke

Boluntariotza elkartasunaren adierazpen eta parte-hartze sozialerako modu gisa ulertzen da; komunitatearekiko loturaren eta kohesio sozialerako ekarpenaren bidez, guztion ongia norbanakoaren ongiaren aurretik jarriz modu altruista eta desinteresatuan egiten den jarduera da, trukean ezer itxaron gabe.

Gazteek boluntariotza egiteko arrazoi nagusietako bat da, zalantzarik gabe, pozgarria dela jakitea besteei modu altruistan laguntzen diezula, eta horrek ondo sentiarazten gaituela geure buruarekin. Boluntariotzan aritzeko, esparru zabalak daude: jantoki sozialak, ingurumena zaintzea eta animaliak babestea boluntariotzan aritzeko eremu batzuk baino ez dira, gizartea osatzen dugun guztion artean bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa izan dadin.

Boluntariotzak gure lanbide-profila hobetzen du

Euskadin, lurralde historikoen arabera, hauek dira boluntariotzako hiru agentziak: Gizalde Gipuzkoako Boluntariotza, Batekin Arabako Partaidetza soziala eta boluntarioentzako agentzia, eta Bolunta Bizkaiko boluntariotza eta parte-hartzerako agentzia. Motibazio altruista kontuan hartu gabe, boluntario-lanak zuzenean lotuta daude lan-merkaturako esperientzia eskuratzearekin. Boluntariotza trebetasunak eta gaitasunak hobetzeko, gaitasunak garatzeko, esperientzia lortzeko eta lidergo-gaitasuna lortzeko tresna bat da, eta, gatazkak konpontzeko gaitasun bezala, enpresetako Giza Baliabideetako arduradunen artean oso ondo baloratutako esperientziak dira.

Ekintza horiek curriculumari gehitzeko aukera izateaz gain, oso baliagarriak izan daitezke etorkizuneko gure bizitza profesionalean, bereziki, lan-esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gazteentzat edo are tituludun berrientzat ere; boluntario izateak lanpostua lortzearen edo ez lortzearen arteko aldea eragin dezake. Gaur egun, enpresek oso positiboki baloratzen dituzte lankidetzan edo boluntariotzan esperientzia duten profilak; izan ere, eskatzaileak proiektu batean inplikatzeko gaitasuna eta konstantzia erakusten ditu, nahiz eta ordainsaririk jaso ez. Enpresa gehienek gaitasunetan oinarrituta kudeatzen dituzte giza baliabideak, eta lanpostu baterako hautagai bat hautatzeko gaitasun jakin batzuk izatea bilatzen dute. Boluntariotza lan-merkatuari begira gaitasunak eskuratzeko modu bat da. Horri guztiari gehitu behar zaio boluntario-lanak egiteak erakusten duela pertsonak jarrera eta ekimen jakin batzuk dituela, lan egiteko erabakitasuna eta gogoa duela, konprometituta dagoela eta, gainera, boluntariotzaren bidez lan-esperientzia pixka bat hartu duela.

Nabarmendu beharreko beste puntu garrantzitsu bat da boluntarioek jendea ezagutzeko eta gure zirkulua zabaltzeko aukera ematen digutela, elkarrekintzak aberastu egiten gaituela maila guztietan, eta gure kontaktu-sarea zabaltzeko eta eskura ditugun proiektuen eta enpleguen berri izateko aukerak areagotzen dituela. Lan-jarduerarik gabeko aldietan boluntario-ekintzekin aktibo irautea ere enplegatzaileek balioesten duten alderdi bat da. Gure ahaleginak modu solidarioan egiteko eta gure gaitasunak garatzen jarraitzeko proiektu berriei aurre egiten jarraitzeko gaitasuna adierazten du.

Boluntariotza-ekintzak egitea aukera paregabea da lan-merkatuari begira esperientzia lortzeko, bai ikasketak egiten ari zaren bitartean, bai ikasketak amaitu ondoren. Enpresek kontuan hartzen dute langileak hautatzeko prozesuetan.

Boluntariotza CVan islatzea

CVa egiteko orduan, prestakuntza, praktikak edo lan-esperientzia bezalako beharrezko datuez gain, ezinbestekoa da iraganean egin dituzun edo egiten ari zaren lankidetza- eta boluntariotza-ekintzak jasotzea; izan ere, zure gaitasunak frogatzeko modu egokia izango da, elementu bereizlea eta lanaren bilaketan benetako plusa. Boluntariotza-lanak egin izanak sinesgarritasuna ematen dio curriculumari, eta, lan-esperientzia gehiegirik izan ezean, bereizgarria izango da lanpostu bera lortu nahi duten eta agian lan-ezagutza handiagoa duten beste hautagai batzuen aldean. Enpresek dituzten giza baliabideen sail gehienek modu esanguratsuan baloratzen dute hautagaiak boluntariotza-ekintzak egin izana, kausa batean inplikatuta dagoela erakusten baitu.

Boluntariotza-lana CVan sartzeak asko esaten du hautagaiari buruz profesional gisa: gizartearekiko konpromisoa duen eta bere lan-trebetasunak komunitate-helburuetarako erabiltzen dituen pertsona. Hala ere, lanpostu jakin baterako CVa egiteko orduan, garrantzitsua da curriculumari balio erantsia emango dioten borondatezko zereginak hautatzea eta lortu nahi duzun lanpostuarekin zerikusirik ez duten esperientziak ez aipatzea, curriculumean sartutako borondatezko ekintzek zure lan-ibilbidea osatu behar baitute eta bete beharreko lan-arloarekin hertsiki lotuta egon behar baitute.