Osasun mentala zaindu behar dugu

Onarpena sustatzea eta diskriminazioari aurre egitea funtsezko zutabeak dira osasun emozionala indartzeko.

LGTBIQ+ komunitateak bere osasun mental kolektiboan eragin handia duten hainbat erronka ditu aurrez aurre. Diskriminazioa eta estigma soziala nonahiko faktoreak dira, eta askorentzat etsaitasuna eragiten dute. Familiaren, lagunen eta, oro har, gizartearen onarpenik ezak alienazio-sentsazio sakona sor dezake, eta eragin negatiboa izan dezake autoestimuan eta ongizate emozionalean. Indarkeria eta jazarpena ohikoak
dira LGTBIQ+ pertsonentzat, neurriz kanpoko eraso fisiko, hitzezko eta emozionalak hartzen baitituzte. Esperientzia traumatiko horiek ondorio iraunkorrak utz ditzakete osasun mentalean, trauma osteko estresaren eta depresioaren nahasmenduak barne. Kulturalki eskumena duten osasun mentaleko zerbitzuetarako sarbide mugatua izatea LGTBIQ+ komunitateak aurrez aurre duen beste erronka garrantzitsu bat da. Gizabanako askok borroka egiten dute beren genero-identitateak eta sexu- orientazioak ulertu eta errespetatzen dituzten osasun mentaleko profesionalak aurkitzeko, eta horrek zaildu egiten du laguntza eta babesa bilatzea gehien behar dutenean.

“Diskriminazioak saihestea”
Diskriminazio mota ugari elkartzeak, hala nola beste gutxiengo etniko, arrazako edo erlijio- soetako kide izateak, are gehiago areagotu dezake estresa eta alienazioa LGTBIQ+ komunitatean. Isolamendu soziala eta bakardadea arazo gehigarriak dira; izan ere, arbuiatzeko beldurrak gizarte-babesik eza eta isolamendua ekar ditzake, osasun mentaleko arazoak areagotuz, hala nola depresioa eta antsietatea.

Erronka horiei aurre egiteko, ezinbestekoa da diskriminazioa eta estigma desagerraraztea, bai eta ingurune seguru eta solidarioak sortzea ere. Horrek esan nahi du politika inklusiboak ezarri behar direla, aniztasunari buruzko hezkuntza sustatu behar dela eta genero-identitate eta sexu-orientazio guztien onarpena eta errespetua sustatu behar direla.